Događaji

P O Z I V

Opšta bolnica Vršac Vas poziva da prisustvujete u četvrtak , 02.04.2015. u 12.00 sati (vreme Srbije),u Hotelu Villa Breg u Vršcu , na završnoj konferenciji projekta:

 „The development of a regional cross-border system of excellency medical centres specialised  in the prenatal diagnosis of fetal malformations in the Timisoara-Vrsac area”,

 Akronim:  PRENATAL DIAGNOSIS NETWORK,

 Kod projekta:  MIS-ETC 1347.

                   Projekt je finansiran kroz IPA Program prekogranične saradnje

                                     Rumunija –Republika Srbija

Mere prioriteta: 1 Ekonomski i društveni razvoj

Mera: 1.1 Podrška lokalnoj/regionalnoj društveno-ekonomskoj infrastrukturi

Partneri na projektu su Opština Temišvar(Lider projekta),Opštinska Klinička bolnica za Urgentna stanja Temišvar (Partner 2),i Opšta bolnica Vršac(Partner 3).

Konferencija će biti održana na srpskom jeziku sa prevodom na rumunskom jeziku.

Za više detalja o ovom događaju možete se obratiti dr Sfera Jonu – Asistentu projekta,

 tel : +381 ( 0 ) 63 380 827 ,        E-mail : kriment @ hotmail.com

U nadi da ćete prihvatiti naš poziv , molimo vas da potvrdite svoje učešće do 01.04.2015 ,na gore navedeni broj telefona ili e – mail adresu  .

Sa poštovanjem ,

Dr Zoran Ilić

direktor

Opšte bolnice Vršac

Agenda Zavrsna konferencija

Poziv Zavrsna konferencija

IPA Book final web

IPA VRSAC brosura

 

Ažuriranje 08/24/2014 – ” Zdrava deca za  zdravo društvo ” – Istraživački izveštaj o učestalostima i uzrocima fetalnih malformacija u županiji Timiš.

Istraživački izveštaj je podeljen na dva dela :

- uvod gde se opisuju glavne vrste malformacija

- specijalni deo koji sadrži statističke podatke o učestalostima i uzrocima fetalnih malformacija u županiji Timiš, za period  2010-2013 .

Istraživački izveštaj je odštapan u 300 primeraka u okviru projekta  PRENATAL DIAGNOSIS NETWORK, na rumunskom i engleskom jeziku , i biće besplatno distribuiran  zainteresovanim licima .

Istraživački izveštaj o učestalostima i uzrocima fetalnih malformacija u županiji Timiš

Ažuriranje 04/24/2014 – Informacia o radionici

Od 25. aprila do 27. bi će održana 3. radionica projekta. Kurs će biti održan u hotelu Boavista na kome će učestvovati  10 lekara iz Srbije i 74 lekara iz županije Timiš. Tema kursa je prenatalna dijagnostika fetalnih anomalija, ultrazvukom i invazivnim ispitivanjima. Predavači : akademik prof Florin Stamatian, predsednik Društva akušera i ginekologa iz Rumunije, profesor na Medicinskom Univerzitetu u Kluž-Napoka, dr Marcin Viechec iz Krakova u Poljskoj i dr Tunde Kovač sa Medicinskog Univerziteta  u Kluž -Napoka.

20 trudnica koristi će besplatna ispitivanja koje sprovode predavači prisutnih u Temišvaru.

Kurs ultrazvuka – Temišvar 25 – 27 april, 2014

 

 

 

Naziv projekta: „Razvijanje regionalnog prekograničnog sistema dijagnostičkih centara za prenatalnu dijagnostiku fetalnih malformacija na području Temišvara i Vršca “

Akronim:  PRENATAL DIAGNOSIS NETWORK, Kod projekta:  MIS-ETC 1347

KURS NORMALNE I PATOLOŠKE FETALNE SONOGRAFIJE

 U I i II KVARTALU TRUDNOĆE

Hotel Boavista Temišvar, 1-3 jul 2013

 

 NAUČNI PROGRAM

  Ponedeljak, 1 Jul 2013

  12:00 – 12:30 Registracija učesnika
  12:30 – 14:00 Prezentacija opreme,  sonde – podešavanje slike,Demonstracija uživo: Conf. Dr. Dorin Grigoraş (U.M.F. Timişoara), Dr. Ionel Cioată (Spital Athena Timişoara), Dr. Tunde Kovacs (U.M.F. Cluj-Napoca)
  14:00 – 14:15 Kafe pauza
  14:15 – 15:15 Normalna karlica- Dijagnoza trudnoće– Prof. Dr. Florin Stamatian (U.M.F. Cluj-Napoca)
  15:15 – 16:15 Screening u prvom kvartalu – Prof. Dr. Florin Stamatian
  16:15 – 16:30 Kafe pauza
  16:30 – 18:30 Praktične demonstracije– Prof. Dr. Florin Stamatian, Conf. Dr. Dorin Grigoraş, Dr. Ionel Cioată
  19:00 Svečana večera

 

Utorak, 2 Jul 2013

   9:00 – 10:00 Sonografija II kvartala. Glava: normalno i patološko – Prof. Dr. Florin Stamatian
  10:00 – 11:00 Toraks:  normalno i patološko – Prof. Dr. Florin Stamatian
  11:00 – 11:15 Kafe pauza
  11:15 – 12:15 Abdomen: normalno i patološko – Dr. Ionel Cioată
  12:15 – 13:15 Srce :  normalno – Prof. Dr. Florin Stamatian
  13:15 – 14:15 Pauza za ručak
  14:15 – 15:15 Srce patološko – Dr. Tunde Kovacs
  15:15 – 16:15 Skelet  – Conf. Dr. Dorin  Grigoraş
  16:15 – 16:30 Kafe pauza
  16:30 – 18:30 Praktične demonstracije – Prof. Dr. Florin Stamatian, Conf. Dr. Dorin Grigoraş, Dr. Ionel Cioată
  19:00 Večera

 

Sreda, 3 Jul 2013

   9:00 – 11:00 Praktične demonstracije – Prof. Dr. Florin Stamatian, Dr. Ionel Cioată
  11:00 – 12:00 Srce u plurimalformativnim sindromima – Dr. Tunde Kovacs
  12:00 – 12:15 Kafe pauza
  12:15 – 13:15 Genetska sonografija – Dr. Tunde Kovacs
  13:15 – 14:15 Pauza za ručak
  14:15 – 15:15 Prezentacija slučajeva: Sindrom Scimitar, Sindrom Apert -  Prof. Dr. Florin Stamatian
  15:15 – 16:15 Dopler sonografija u akušerstvu – Şef de lucrări  Dr. Crişan Doru- Ciprian (U.M.F. Timişoara)
  16:15 – 16:30 Kafe pauza
  16:30 – 17:30 Urogenitalna sonografija – Dr. Ionel Cioată