Prezentacija Projekta

Razvijanje regionalnog prekograničnog sistema dijagnostičkih centara za prenatalnu dijagnostiku fetalnih malformacija na području Temišvara i Vršca finansiran od strane Evropske unije sa preko 1,7 miliona eura kroz Rumunija-Republika Srbija IPA program prekogranične saradnje.

Kroz ovaj projekat , realizovan u partnerstvu Opštine Temišvar i Opštinske Kliničke bolnice za Urgentna stanja Temišvar, Odeljenje za akušerstvo i ginekologiju sa Opštom bolnicom iz Vršca (Srbija) , ima za cilj da poboljša infrastrukturu zdravstvenih ustanova u pograničnom pojasu Rumunije i Srbije, a zajedničkim prekograničnim akcijama  želi da poveća dostupnost novih zdravstvenih usluga populaciji.

Konkretno, razviće se  dva medicinska centra izvrsnosti u prenatalnoj dijagnostici, opremljeni najsavremenijom opremom . Tako da će u Temišvaru, bivša zgrada perionice veša biti radikalno transformisana u moderan medicinski centar specijalizovan za prenatalnu dijagnostiku fetalnih malformacija .

Trenutni izgled zgrade:

U Vršcu, Odeljenje za akušerstvo i ginekologiju  biće modernizovano stvaranjem operacione sale i medicinskih kabineta opremljeni  sa najsavremenijom medicinskom opremom.

U cilju povećanja kvaliteta zdravstvenih usluga koje koristi stanovništvo u pograničnom području želimo da povećamo veštine i sposobnosti medicinskog osoblja uključeni u medicinski čin. Projekat pruža mogućnost obuke u prenatalnoj dijagnostici  60 lekara, kao i finalizacijom  istraživačkog izveštaja o frekvenciji i uzrocima fetalnih malformacija u prekograničnoj oblasti Temišvara i Vršca .

Odeljenje za ginekologiju i akušertstvo Opšte bolnice Vršac :

Takođe , najmanje 800 žena imaće korist od  specijalizovanih zdravstvenih usluga  medicinskih centara izvrsnosti u prenatalnoj dijagnostici, a takođe i najmanje 5.000 žena  biće informisane o faktorima rizika za nastanak fetalnih malformacija.

Pored ekonomskih i socijalnih beneficija koje pruža realizacija projekta , lekari i lekari specijalisti koji su uključeni u ovaj projekat žele da naglase da su rezultati njihovog rada upućeni budućim roditeljima i njihovoj deci.